I INFORMACJE OGÓLNE

1.Sprzedaż publikacji realizowana na niniejszej stronie internetowej pod adresem www.e-orbita.pl prowadzona jest przez KSIĘGARNIĘ ORBITA, mieszczącą się pod adresem: RYBNIK ul. RYNEK 12, działającej w ramach firmy: KSIĘGARNIA ORBITA wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej w UM RYBNIKA pod numerem 1589/89 posiadającej Numer Identyfikacji Podatkowej 642-040-79-35, nr Regon 271240 zwanej dalej Księgarnią.

2. Przedmiotem sprzedaży Księgarni są publikacje w formie papierowej.

II ZAMÓWIENIA

1. Księgarnia realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

2. Publikacje dostarczane są do Klienta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką biznesową za pobraniem lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie Księgarni.

3. W przypadku braku zamówionych pozycji, lub możliwości tylko częściowej realizacji zamówienia, Księgarnia niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu podjęcia odpowiednich decyzji.

4. Po odebraniu zamówienia przez pracownika Księgarni, Klient zostaje poprzez pocztę elektroniczną poinformowany o niniejszym fakcie.

III CZAS REALIZACJI DOSTAWY I OPŁATA ZA PRZESYŁKĘ:

1. Czas realizacji oraz wysokość dodatkowej opłaty za dostarczenie przesyłki Publikacji tradycyjnych bezpośrednio do Klienta zawiera Tabela opłat.

Tabela opłat:
Sposób dostawy Czas dostawy
(dni robocze)
Całkowity koszt dostawy
Przesyłka kurierska (pobranie) 1 – 2 dni roboczych 16 zł
Przesyłka kurierska (przedpłata) 1 – 2 dni roboczych 13,50 zł
Pocztex Kurier48 (pobranie) 2 – 5 dni roboczych 11,50 zł
Pocztex Kurier48 (przedpłata) 2 – 5 dni roboczych 8,50 zł
Odbiór na poczcie (przedpłata) 2 – 7 dni roboczych 7,50 zł
Odbiór osobisty Bezpłatnie

2. Wszystkie zamówienia wysyłane usługą Pocztex Ekspres 24 są ubezpieczone na kwotę do 1000 zł na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili nadania (przyjęcia przesyłki od Nadawcy przez Ubezpieczającego) i kończy się w momencie przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń.

3. Maksymalna waga zamówionych książek w ramach jednej opłaty za przesyłkę to 20 kg.

4. Całkowity czas realizacji zamówienia (łącznie z dostawą) zwykle mieści się w granicach 2-6 dni roboczych.

IV ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. W przypadku chęci zwrotu należy skontaktować się drogą mailową lub telefonicznie z siedzibą w Rybniku (ks_orbita@poczta.onet.pl; tel.: 32 42 22 604). Do zwracanej przesyłki należy dołączyć wypełnione oświadczenie rezygnacji z zamówienia. Nasza księgarnia gwarantuje zwrot wartości odesłanych produktów po cenach obowiązujących w dniu zakupu wraz z kosztem najtańszej przesyłki. Zwrotów nie należy odsyłać za pobraniem. Zwrot płatności zostanie zrealizowany po otrzymaniu zakupionych produktów.

4. W przypadku otrzymania przesyłki bezpośrednio pod wskazany przez Klienta adres, zwracane Publikacje należy odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wysłania oświadczenia wraz dowodem zakupu Publikacji na adres Księgarni.

5. W celu usprawnienia dokonania zwrotu Klient może wskazać: numer zamówienia, listę publikacji, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.

6. Klient powinien prawidłowo zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki.

7. Księgarnia dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek Klienta lub przekazem pocztowym na adres Klienta wskazany w oświadczeniu.

V REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać do: orbita@poczta.onet.eu, tel/ (32) 422 26 04, 533 33 63 00.

2. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku zwrotów przesyłek bezpośrednich, powstałych z przyczyn Księgarni tj. wysłania źle skompletowanego (wcześniej niepotwierdzonego) zamówienia, wadliwego egzemplarza, koszty wymiany (przesyłka) ponosi Księgarnia, zaś Klient w miarę możliwości otrzyma egzemplarz prawidłowy lub pozbawiony wad.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny podane na niniejszej stronie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku ze zrealizowaniem zamówienia złożonego przez osoby trzecie wykorzystujące adres email Klienta bez jego wiedzy.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny, który jest dowodem zakupu Publikacji przez Klienta w Księgarni.

VII BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Księgarnia gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

3. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zamówienia.